Focusgroep  

Focusgroep

Wanneer je op zoek bent naar voor van onderzoek waarin de meningen en ideeën van anderen een belangrijke rol zijn kun je eens op zoek gaan naar de volgende vorm van onderzoek; de focusgroep. Dit is een kwalitatief sterke vorm van onderzoek omdat deze gebaseerd is op basis van de bevindingen van anderen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan bevindingen met betrekking tot specifieke producten, maar ook met betrekking tot ideeën over een bepaalde service bijvoorbeeld. Tevens kan het gebruiken van de focusgroep ook goed toegepast worden in het afnemen van interviews.

Interviews afnemen

Er komt vaak heel wat kijken bij het afnemen van een goed interview. Al lijkt dit misschien niet zo. Het is belangrijk dat je als interviewer de juiste vragen stelt en vraagt naar dieperliggende zaken. Tevens is het van belang dat je goed luistert als interviewer. Wanneer er tijdens een interview enkel oppervlakkige vragen worden gesteld, zal een interview al snel als saai beoordeeld worden. Ook in tijdens het interviewen kun je gebruik maken van een focusgroep. Er zijn diverse training bij allerlei opleidingsinstituten waar je een focusgroep training kunt volgen. Zo’n training kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij bedrijven die innovatieve projecten bedenkt en start. Deze training is gericht op een kwalitatief goed onderzoek.

Focusgroepen gebruiken bij onderzoek

Voor diverse soorten onderzoeken kun je gebruik maken van een focusgroep. Dit geldt niet alleen bij het afnemen van interviews maar ook wanneer het gaat om het afnemen van enquêtes bijvoorbeeld. Het kan soms van belang zijn om een groep mensen te laten discussiëren over een bepaald onderwerp. Aan de dag van vandaag worden focusgroepen bij allerlei vormen van sociaal onderzoek ingezet. Wel kan het hebben van een focusgroep ook nadelen hebben. Wanneer mensen niet eerlijk voor hun mening uit durven komen zullen zij misschien sociaal wenselijke antwoorden geven waardoor je alsnog geen realistisch beeld krijgt. Tevens kan het soms lastig zijn om een groepsdiscussie te leiden. Dit omdat mensen soms geneigd zijn om door elkaar heen te gaan praten.