Het aanstellen van een vertrouwenspersoon

 Aanstellen vertrouwenspersoon ondernemingsraad

Veel bedrijven en organisaties hebben een ondernemingsraad. Een ondernemingsraad is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf of organisatie. Zo’n ondernemingsraad bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever met betrekking tot de personeelsbelangen en het ondernemingsbeleid. Op veel werkvloeren komen zo nu en dan pesterijen en ander ongewenst gedrag voor Het is belangrijk dat het slachtoffer of de getuigen van dit terecht ergens terecht kunnen om hun verhaal te doen. Je kunt dan vaak terecht bij één en dezelfde persoon. Zo’n persoon wordt vaak ook wel een vertrouwenspersoon genoemd. Omdat het binnen een organisatie of bedrijf belangrijk is dat personeel persoonlijke zaken bespreekbaar kunnen maken bij een vast persoon is het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen de ondernemingsraad van belang.

Het belang van een vertrouwenspersoon binnen de ondernemingsraad

Ongewenst gedrag hoort zeer zeker niet thuis op de werkvloer. Echter komt ongewenst gedrag in de vorm van pesten of seksuele intimidatie op de werkvloer toch voor. Het is belangrijk dat slachtoffers of getuigen van dit gedrag hun hart kunnen luchten. Dit wordt vaak gedaan bij een vertrouwenspersoon. Als ondernemingsraad van een organisatie of bedrijf is dan ook belangrijk dat een vertrouwenspersoon aangesteld wordt indien deze er nog niet is. Dit zodat voor werknemers duidelijk is bij wie zij terecht kunnen. De Arbowet verplicht bedrijven om bescherming te bieden aan werknemers tegen psychosociale overbelasting. Bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Tevens kan een vertrouwenspersoon een medewerker zijn van een bedrijf of organisatie, maar dit kan ook een persoon zijn van buiten het bedrijf of de organisatie. Het voordeel van een persoon die niet werkzaam is binnen het bedrijf of de organisatie is dat deze persoon onafhankelijk is. Ook zal deze persoon objectief naar situaties kijken en vaak heeft een extern vertrouwenspersoon al ruime ervaring opgedaan in de werkzaamheden als vertrouwenspersoon. Echter kan een extern persoon ook nadelen hebben. Vaak zijn de kosten van het inhuren van een extern vertrouwenspersoon vrij hoog.

Waarom een extern vertrouwenspersoon inhuren?

Toch kan het voor een bedrijf of organisatie een goede investering zijn om een extern vertrouwenspersoon in te huren. Zeker wanneer het gaat om een relatief klein bedrijf of organisatie. Bij de kleinere bedrijven en organisaties zie je vaak dat er op de werkvloer een bepaalde mate van vriendjespolitiek heerst. Wanneer er zich dan een situatie voordoet met betrekking tot ongewenst gedrag, zie je vaak dat er partij gekozen wordt voor de dader in plaats van voor het slachtoffer. Dit omdat de dader nu beter ligt bij zijn of haar collega’s. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn want een vertrouwenspersoon hoort onafhankelijk te zijn en vanuit een objectief oogpunt te handelen. Om deze reden kan het dus raadzaam zijn om een extern vertrouwenspersoon in te schakelen, in plaats van op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat binnen het eigen bedrijf of de eigen organisatie.