Category Archives

2 Articles

Bedrijf

Boekhouding ZZP Apeldoorn

Posted by dneprimport on

Boekhouding ZZP Apeldoorn

Doe jij je boekhouding zelf of besteed je dit uit aan een boekhouder? Het is zeer begrijpelijk als je dit laatste doet, want een boekhouding ZZP in Apeldoorn of waar dan ook in Nederland bijhouden, is nu niet bepaald leuk werk. En er gaat toch wel redelijk wat tijd in zitten als je het allemaal zelf moet doen. Tijd die je ook had kunnen besteden aan daadwerkelijk werk verzetten voor je eigen bedrijf of voor het binnenhalen van nieuwe klanten. Daarom besteden veel ZZP’ers hun boekhouding dus uit aan een boekhouder.

Verkoopfacturen

Begrijpelijk dus, omdat je op deze manier veel tijd overhoudt voor leukere en winstgevendere zaken. Maar waarom vinden veel mensen boekhouding niet leuk om te doen en waarom gaat er toch zoveel tijd in zitten? Omdat het je gehele financiële administratie is van je bedrijf. Dat is dus niet niks. Uiteraard is niet elke administratie hetzelfde, maar er zijn toch wel een aantal zaken die in elke boekhouding terug te vinden zijn. In elke administratie staan bijvoorbeeld alle facturen die je naar je klanten hebt gestuurd. Dit kunnen facturen zijn alle werkzaamheden die jij verricht hebt voor een klant, bijvoorbeeld opdrachten, klussen, adviezen die je hebt gegeven en dat soort dingen meer.

Inkoopfacturen

En in een boekhouding vind je ook, als er eens iets gecorrigeerd moet worden, al je creditfacturen. Daarnaast staan in alle boekhoudingen ook alle ontvangen facturen. Dit kunnen spullen zijn die je nodig hebt voor je bedrijf, ingrediënten, lunchkosten et cetera. Alles wat jij koopt voor je bedrijf en waar je bonnetjes en/of facturen van hebt, vind je dus terug in een boekhouding. Door dit alles bij te houden, kan je heel eenvoudig zien hoe het financieel met je bedrijfje gaat en of je dus gezond bent. Een winst- en verliesrekening is op deze manier dus snel gemaakt.

Wat staat er nog meer in een boekhouding?

Maar er staan nog veel meer zaken in een boekhouding. Heb je dure spullen gekocht en moet je deze over meerdere jaren afschrijven? Dan vind je deze spullen en afschrijvingen allemaal terug in de boekhouding. Er zijn ook bepaalde programma’s die je een hoop tijd uit handen nemen. Zo kan je in een oogopslag bepaalde informatie terugvinden die je bijvoorbeeld nodig hebt voor je BTW-aangiftes, inkomstenbelasting et cetera. Dus het belangrijk om even na te gaan of het voor jou handig is om je boekhouding uit handen te geven aan een boekhouder of dat je het toch liever allemaal zelf doet. Maar bedenk wel dat, waar je ook voor kiest, je zelf altijd verantwoordelijk bent en blijft voor de juistheid van je boekhouding.

 

 

 

Bedrijf

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon

Posted by dneprimport on

 Aanstellen vertrouwenspersoon ondernemingsraad

Veel bedrijven en organisaties hebben een ondernemingsraad. Een ondernemingsraad is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf of organisatie. Zo’n ondernemingsraad bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever met betrekking tot de personeelsbelangen en het ondernemingsbeleid. Op veel werkvloeren komen zo nu en dan pesterijen en ander ongewenst gedrag voor Het is belangrijk dat het slachtoffer of de getuigen van dit terecht ergens terecht kunnen om hun verhaal te doen. Je kunt dan vaak terecht bij één en dezelfde persoon. Zo’n persoon wordt vaak ook wel een vertrouwenspersoon genoemd. Omdat het binnen een organisatie of bedrijf belangrijk is dat personeel persoonlijke zaken bespreekbaar kunnen maken bij een vast persoon is het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen de ondernemingsraad van belang.

Het belang van een vertrouwenspersoon binnen de ondernemingsraad

Ongewenst gedrag hoort zeer zeker niet thuis op de werkvloer. Echter komt ongewenst gedrag in de vorm van pesten of seksuele intimidatie op de werkvloer toch voor. Het is belangrijk dat slachtoffers of getuigen van dit gedrag hun hart kunnen luchten. Dit wordt vaak gedaan bij een vertrouwenspersoon. Als ondernemingsraad van een organisatie of bedrijf is dan ook belangrijk dat een vertrouwenspersoon aangesteld wordt indien deze er nog niet is. Dit zodat voor werknemers duidelijk is bij wie zij terecht kunnen. De Arbowet verplicht bedrijven om bescherming te bieden aan werknemers tegen psychosociale overbelasting. Bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Tevens kan een vertrouwenspersoon een medewerker zijn van een bedrijf of organisatie, maar dit kan ook een persoon zijn van buiten het bedrijf of de organisatie. Het voordeel van een persoon die niet werkzaam is binnen het bedrijf of de organisatie is dat deze persoon onafhankelijk is. Ook zal deze persoon objectief naar situaties kijken en vaak heeft een extern vertrouwenspersoon al ruime ervaring opgedaan in de werkzaamheden als vertrouwenspersoon. Echter kan een extern persoon ook nadelen hebben. Vaak zijn de kosten van het inhuren van een extern vertrouwenspersoon vrij hoog.

Waarom een extern vertrouwenspersoon inhuren?

Toch kan het voor een bedrijf of organisatie een goede investering zijn om een extern vertrouwenspersoon in te huren. Zeker wanneer het gaat om een relatief klein bedrijf of organisatie. Bij de kleinere bedrijven en organisaties zie je vaak dat er op de werkvloer een bepaalde mate van vriendjespolitiek heerst. Wanneer er zich dan een situatie voordoet met betrekking tot ongewenst gedrag, zie je vaak dat er partij gekozen wordt voor de dader in plaats van voor het slachtoffer. Dit omdat de dader nu beter ligt bij zijn of haar collega’s. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn want een vertrouwenspersoon hoort onafhankelijk te zijn en vanuit een objectief oogpunt te handelen. Om deze reden kan het dus raadzaam zijn om een extern vertrouwenspersoon in te schakelen, in plaats van op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat binnen het eigen bedrijf of de eigen organisatie.