Category Archives

One Article

Glazenwasser

Alles wat je moet weten over een goede glazenwasser

Posted by dneprimport on

Glazenwasser Amsterdam

Als je het niet leuk vind om je ramen te lappen dan kan je natuurlijk een glazenwasser inhuren. Veel mensen zijn enigszins huiverig om een glazenwasser in te huren. Glazenwassers Amsterdam kijken uiteraard binnen bij al je kamers. Je weet natuurlijk niet of de persoon een goede intentie heeft of niet. Wij leggen je in dit artikel uit hoe je een goede glazenwasser kan herkennen.

Hoe weet je of een glazenwasser goed is

Om te beginnen is een goede glazenwasser ingeschreven in het Register Glazenwassers. Je mag je hier alleen laten registreren als je aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Sommige glazenwassers kiezen ervoor om zich niet te registreren vanwege de extra kosten die dit met zich meebrengt. Daarnaast mag je een goede glazenwasser per bank betalen. Dit is belangrijk als je bang bent dat met een contante betaling de glazenwasser misschien de belasting ontduikt. Als je wel contant wilt betalen dan kan je ervoor kiezen om een bonnetje te vragen om te zorgen dat het geld netjes wordt aangegeven bij de belastingdienst. Een goede glazenwasser kan zich ook altijd identificeren. Mocht je twijfels hebben over de betrouwbaarheid van de glazenwasser dan kan je altijd om een identificatie vragen. Hij zal een pasje van het bedrijf waarvoor hij werkt bij zich dragen waarop een naam en foto staat. Ook kan hij zijn vergunning laten zien van de gemeente.

Hoe weet je dat een glazenwasser niet goed is

Als een glazenwasser niet goed is dan kan je meestal alleen contant betalen, krijg je geen bonnetje en je kan niet kiezen welke glazenwasser je wilt. Sommige glazenwassers hebben onderling afspraken gemaakt in welke straten door wie gewerkt mag worden. Mensen die gewoon aanbellen aan de deur en vragen of ze je ramen mogen wassen zijn ook vaak niet de betrouwbaarste. Dit gebeurd vaak door Engels sprekende personen. Dit zijn vaak zogenaamde klusjesmannen die zogenaamd allerlei problemen aan je woning vinden en dit voor je gaan oplossen.